Мясокомбинат — Лесхоз

Консервный завод (Консервный завод-Лесхоз)

7:25, 8:06(пл.ст.),    15:55,    16:12,    17:06

 

Нефтебаза (Консервный завод-Лесхоз)

7:27, 8:08(пл.ст.),    15:56,    16:14,    17:08

 

Мясокомбинат (Мясокомбинат-Лесхоз)

6:15, 6:33, 6:53,    7:10, 7:28, 7:51,    8:09(пл.ст.), 8:27, 8:45,    9:03(ч/з ВМ), 9:31,    10:15, 10:33, 10:51,    11:09, 11:47,    12:21(ч/з ВМ), 12:39, 12:57,    13:15, 13:36, 13:51,    14:09, 14:27, 14:45,    15:03, 15:21, 15:39, 15:57(ч/з ВМ),    16:15, 16:39, 16:51,    17:09, 17:27, 17:40(пл.ст.),    18:03, 18:21, 18:39, 18:57,    19:15, 20:03, 20:25,    21:39,    22:51,    0:08(вых. дни), 0:30(раб. дни)

 

Груды (Мясокомбинат-Лесхоз)

6:16, 6:34, 6:54,    7:11, 7:29, 7:52,    8:10, 8:28, 8:46,    9:04(ч/з ВМ), 9:32,    10:16, 10:34, 10:52,    11:10, 11:48,    12:22(ч/з ВМ), 12:40, 12:58,    13:16, 13:37, 13:52,    14:10, 14:28, 14:46,    15:04, 15:22, 15:40, 15:58(ч/з ВМ),    16:16, 16:40, 16:52,    17:10, 17:28, 17:41(пл.ст.),    18:04, 18:22, 18:40, 18:58,    19:16, 19:50,    20:04, 20:26,    21:40,    22:52,    0:08(вых. дни), 0:31(раб. дни)

 

«Беллакт» (Мясокомбинат-Лесхоз)

6:18, 6:36, 6:56,    7:13, 7:31, 7:54,    8:12(пл.ст.), 8:30, 8:48,    9:06(ч/з ВМ), 9:34,    10:18, 10:36, 10:54,    11:12, 11:50,    12:24(ч/з ВМ), 12:42,    13:00, 13:18, 13:39, 13:54,    14:12, 14:30, 14:48,    15:06, 15:24, 15:42,    16:00(ч/з ВМ), 16:18, 16:42, 16:54,    17:12, 17:30, 17:43(пл.ст.),    18:06, 18:24, 18:42,    19:00, 19:18 ,    20:06, 20:28,    21:42,    22:54,    0:10(вых. дни), 0:33(раб. дни)

 

CШ №4 (Мясокомбинат-Лесхоз)

6:21, 6:39, 6:59,    7:16, 7:34, 7:57,    8:15(пл.ст.), 8:33, 8:51,    9:09(ч/з ВМ), 9:37,    10:21, 10:39, 10:57,    11:15, 11:53,    12:27(ч/з ВМ), 12:45,    13:03, 13:21, 13:42, 13:57,    14:15, 14:33, 14:51,    15:09, 15:27, 15:45,    16:03(ч/з ВМ), 16:21, 16:57,    17:15, 17:33,    18:09, 18:27, 18:45,    19:03, 19:21,    20:08, 20:31,    21:45,    22:57,    0:13(вых. дни), 0:36(раб. дни)

 

ЖДК (Мясокомбинат-Лесхоз)

6:23, 6:41,    7:01, 7:18, 7:36, 7:59,    8:17(пл.ст.), 8:35, 8:53,    9:11(ч/з ВМ), 9:39,    10:23, 10:41, 10:59,    11:17, 11:55,    12:29(ч/з ВМ), 12:47,    13:05, 13:23, 13:44, 13:59,    14:17, 14:35, 14:53,    15:11, 15:29, 15:47,    16:05(ч/з ВМ), 16:23, 16:47,16:59,    17:17, 17:35, 17:48(пл.ст.),    18:11, 18:29, 18:47,    19:05, 19:23,    20:11, 20:33,    21:47,    22:59,    0:15(вых. дни), 0:38(раб. дни)

 

Ул. Октябрьская (Мясокомбинат-Лесхоз)

6:26, 6:44,    7:04, 7:21, 7:39,    8:02, 8:20(пл.ст.), 8:38, 8:56,    9:14(ч/з ВМ), 9:42,    10:26, 10:44,   11:02, 11:20, 11:58,    12:32(ч/з ВМ), 12:50,    13:08, 13:26, 13:47,    14:02, 14:20, 14:38, 14:56,    15:14, 15:32, 15:50,    16:08(ч/з ВМ), 16:26, 16:50,    17:02, 17:20, 17:38, 17:51(пл.ст.),    18:14, 18:32, 18:50,    19:08, 19:26,    20:14, 20:36,    21:50,    23:02,    0:18(вых. дни), 0:41(раб. дни)

 

АЗС №1 (Мясокомбинат-Лесхоз)

5:58,    6:20, 6:28, 6:46,    7:06, 7:23, 7:40,    8:04, 8:22(пл.ст.), 8:40, 8:58,    9:16(ч/з ВМ), 9:44,    10:28, 10:46,    11:04, 11:22,    12:00, 12:34(ч/з ВМ), 12:52,    13:10, 13:28, 13:49,    14:04, 14:22, 14:40, 14:58,    15:16, 15:34, 15:52,    16:10(ч/з ВМ), 16:28, 16:52,    17:04, 17:22, 17:40, 17:53(пл.ст.),    18:16, 18:34, 18:52,    19:10, 19:28,    20:16, 20:38,    21:52,    23:04,    0:20(вых. дни), 0:43(раб. дни)

 

СШ №5 (Мясокомбинат-Лесхоз)

5:59,    6:21, 6:29, 6:47,    7:07, 7:24, 7:42,    8:05, 8:23(пл.ст.), 8:41, 8:59,    9:45,    10:29, 10:47,   11:05, 11:23,    12:01, 12:53,    13:11, 13:29, 13:50,    14:05, 14:23, 14:41, 14:59,    15:17, 15:35, 15:53,    16:29, 16:53,   17:05, 17:23, 17:41, 17:54(пл.ст.),    18:17, 18:35, 18:53,    19:11, 19:29,    20:15, 20:39,    21:53,    23:05,    0:22(вых. дни), 0:44(раб. дни)

 

Детский сад №4 (Мясокомбинат-Лесхоз)

6:01, 6:23, 6:31, 6:49,    7:09, 7:26, 7:44,    8:07, 8:25(пл.ст.), 8:43,    9:01, 9:47,    10:31,10:49,    11:07, 11:25,    12:03, 12:55,    13:13, 13:31, 13:52,    14:07, 14:25, 14:43,    15:01, 15:19, 15:37, 15:55,    16:31, 16:55,    17:07, 17:25, 17:43, 17:56(пл.ст.),    18:19, 18:37, 18:55,    19:13, 19:31,    20:17, 20:41,    21:55,    23:07,    0:24(вых. дни), 0:46(раб. дни)

 

Улица 9 мая (Мясокомбинат-Лесхоз)

9:18,   12:36,   16:12

 

Волмет (Мясокомбинат-Лесхоз)

9:20,   12:38,   16:14

 

Автовокзал (Мясокомбинат-Лесхоз)

6:02, 6:24, 6:32, 6:50,    7:10, 7:27, 7:45,    8:08, 8:26(пл.ст.), 8:44,    9:02, 9:23, 9:42, 9:48,    10:18, 10:32, 10:50,    11:08, 11:26, 11:48,    12:04, 12:24, 12:41, 12:56,    13:14, 13:32, 13:53,   14:08, 14:26, 14:44,    15:02, 15:20, 15:38, 15:56,    16:17, 16:32, 16:56,    17:08, 17:26, 17:44, 17:57(пл.ст.),    18:20, 18:38, 18:56,    19:14, 19:32,    20:20, 20:42,    21:56,    23:08,    0:25(вых. дни), 0:47(раб. дни)

 

Хлебозавод (Мясокомбинат-Лесхоз)

5:32,    6:04, 6:26, 6:34, 6:52,    7:12, 7:29, 7:47,    8:10, 8:28(пл.ст.), 8:46,    9:04, 9:25, 9:44, 9:50,    10:20, 10:34, 10:52,    11:10, 11:28, 11:50,    12:06, 12:26, 12:43, 12:58,    13:16, 13:34, 13:55,    14:10, 14:28, 14:46,    15:04, 15:22, 15:40, 15:58,    16:19, 16:34, 16:52,    17:10, 17:28, 17:46, 17:59(пл.ст.),    18:22, 18:40, 18:58,    19:16, 19:34,    20:18, 20:44,    21:58,    23:10,    0:27(вых. дни), 0:49(раб. дни)

 

Кинотеатр «Юность» (Мясокомбинат-Лесхоз)

5:34,    6:06, 6:28, 6:36, 6:54,    7:14, 7:31, 7:49,    8:12, 8:30(пл.ст.), 8:48,    9:06, 9:27, 9:46, 9:52,    10:22, 10:36, 10:54,    11:12, 11:30, 11:52,    12:08, 12:28, 12:45,    13:00, 13:18, 13:36, 13:57,    14:12, 14:30, 14:48,    15:06, 15:24, 15:42,    16:00, 16:21, 16:36,    17:00, 17:12, 17:30, 17:48,    18:01(пл.ст.), 18:24, 18:42,    19:00, 19:18, 19:36,    20:24, 20:46,    22:00,    23:12,    0:29(вых. дни), 0:51(раб. дни)

 

Площадь имени Ленина (Мясокомбинат-Лесхоз)

5:36,    6:08, 6:30, 6:38, 6:56,    7:16, 7:33, 7:51,    8:14, 8:32(пл.ст.), 8:50,    9:08, 9:29, 9:48 9:54,    10:24, 10:38, 10:56,    11:14, 11:32, 11:54,    12:10, 12:30, 12:47,    13:02, 13:20, 13:38, 13:59,    14:14, 14:32, 14:50,    15:08, 15:26, 15:44,    16:02, 16:23, 16:38,    17:02, 17:14, 17:32, 17:50,    18:03(пл.ст.),18:26, 18:44,    19:02, 19:20, 19:38,    20:26, 20:48,    22:02,    23:14,    0:31(вых. дни), 0:53(раб. дни)

 

Городская баня (Мясокомбинат-Лесхоз)

5:38,    6:10, 6:32, 6:40, 6:58,    7:18, 7:35, 7:58,    8:16, 8:34(пл.ст.), 8:52,    9:10, 9:31, 9:50, 9:56,    10:26, 10:40, 10:58,    11:16, 11:34, 11:56,    12:12, 12:32, 12:49,    13:04, 13:22, 13:40,    14:01,14:16, 14:34, 14:52,    15:10, 15:28, 15:46,   16:04, 16:25, 16:40,    17:04, 17:16, 17:34, 17:52,    18:05(пл.ст.), 18:28, 18:46,    19:04,19:22, 19:40,    20:27, 20:50,    22:04,    23:16,    0:33(вых. дни), 0:55(раб. дни)

 

ГАП-6 (Мясокомбинат-Лесхоз)

5:39,    6:11, 6:33, 6:41, 6:59,    7:19, 7:36, 7:54,    8:17, 8:35(пл.ст.), 8:53,    9:11, 9:32, 9:51, 9:57 ,    10:27, 10:41, 10:59,    11:17, 11:35, 11:57,    12:13, 12:33, 12:50,    13:05, 13:23, 13:41,    14:02, 14:17, 14:35,14:53,   15:11, 15:29, 15:47,   16:05, 16:26, 16:41,    17:05, 17:17, 17:35, 17:53,    18:06(пл.ст.), 18:29, 18:47,    19:05, 19:23, 19:41,    20:29, 20:51,    22:05,    23:17,    0:34(вых. дни), 0:56(раб. дни)

 

Ул. Советская  (Мясокомбинат-Лесхоз)

5:41,    6:13, 6:35, 6:43,    7:01, 7:21, 7:38, 7:56,    8:19, 8:37(пл.ст.), 8:55,    9:13, 9:34, 9:53, 9:59,    10:29, 10:43,    11:01, 11:19, 11:37, 11:59,    12:15, 12:35, 12:52,    13:07, 13:25, 13:43,    14:04, 14:19, 14:37, 14:55,    15:13, 15:31, 15:49,    16:07, 16:28, 16:47,    17:07, 17:19, 17:37, 17:55,    18:08(пл.ст.), 18:31, 18:49,    19:07, 19:25, 19:43,    20:31, 20:53,    22:07,    23:19,    0:36(вых. дни), 0:58(раб. дни)

 

Лесхоз (Мясокомбинат-Лесхоз)

8:38,   18:09

 

Comments are closed.